tel. stacjonarny: 32 506 58 76
tel. komórkowy: 799 099 087

Hipoteka – co to jest

Hipoteka to inaczej zabezpieczenie spłaty wierzytelności pod zastaw nieruchomości. Jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z umowy, wierzyciel ma prawo zająć obciążoną nieruchomość. Wyróżniamy dwa rodzaje hipotek:
• Hipoteka umowna – ustanowiona z woli właściciela nieruchomości w formie wpisu do księgi wieczystej.
• Hipoteka przymusowa – ustanowiona w wyniku egzekucji. Podstawą dla jej ustanowienia jest postanowienie sądu lub prokuratora.

Ustanowienie hipoteki umownej

Hipoteka jest ustanawiana na podstawie umowy między wierzycielem i właścicielem nieruchomości. Obecnie w roli wierzyciela występują przede wszystkim banki. Wówczas podstawą do ustanowienia hipoteki jest umowa kredytowa. Do ustanowienia hipoteki dochodzi po wpisaniu jej do księgi wieczystej. Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki to forma aktu notarialnego. Przepisy prawa bankowego pozwalają jednak na uproszczenie tej procedury. Ustanowienie hipoteki bankowej musi mieć formę pisemną, ale nie musi być to koniecznie akt notarialny.
Za wpisanie nieruchomości do księgi wieczystej jest odpowiedzialny sąd wieczysto-księgowy dla rejonu w jakim znajduje się nieruchomość. W celu uzyskania wpisu należy złożyć do sądu stosowny wniosek. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki w księdze wieczystej właściciel nieruchomości powinien otrzymać zawiadomienie z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Nie zastępuje ono jednak odpisu z księgi wieczystej. Należy się udać po niego osobiście i uregulować opłaty (założenie księgi – 60 zł, odpis – 200zł).