tel. stacjonarny: 32 506 58 76
tel. komórkowy: 799 099 087

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny to szczególny rodzaj dokumentu, w którego sporządzaniu bierze udział notariusz i podmioty zainteresowane. Po opracowaniu treści aktu notariusz odczytuje go zainteresowanym. Po zatwierdzeniu akt jest podpisywany przez wszystkie osoby obecne przy jego odczytaniu. Akty notarialne są przechowywane w kancelarii notarialnej. Zainteresowany otrzymuje jedynie jego wypis, który ma wartość oryginalnego dokumentu.

Co musi zawierać akt notarialny?

Każdy akt notarialny dzieli się na 3 zasadnicze części:
• Komparycja aktu (data, miejscowość zawarcia aktu, dane stron, sposób potwierdzenia tożsamości)
• Właściwa treść aktu notarialnego
• Stwierdzenie o odczytaniu i podpisaniu aktu oraz sygnatury

Wszystkie elementy aktu notarialnego zostały określone w art. 92 §1 ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. Znajduje się tam również ustęp o tym, że akt notarialny musi zostać sporządzony w języku polskim oraz że nie można go wywabiać i korektorować. Wszelkie zmiany i błędy w treści aktu muszą być przekreślone w taki sposób, aby można było je odczytać. W sytuacji gdy akt ma więcej niż jedną stronę, wszystkie arkusze powinny być ponumerowane, połączone i oznaczone parafką. Jeśli, któryś z tych warunków nie zostanie spełniony akt notarialny jest nieważny.

Odpisy

Podmiot zainteresowany nigdy nie otrzymuje oryginalnego aktu notarialnego, lecz odpis, za który trzeba uiścić stosowną opłatę. To ubezpieczenie na wypadek zniszczenia odpisu. Gdyby zaginął można udać się do kancelarii po drugi odpis. Może on zostać wydany wyłącznie sygnatariuszowi aktu lub jego prawnemu następcy.