tel. stacjonarny: 32 506 58 76
tel. komórkowy: 799 099 087

Notariusz Katowice

KANCELARIA NOTARIALNA - KATOWICE
AGNIESZKA ZYMEK NOTARIUSZul. Jesionowa 22/IV
40-158 Katowice

tel. stacjonarny: 32 506 58 76
tel. komórkowy: 799 099 087
e-mail: katowice@notariuszjesionowa.pl

NIP: 649-121-56-57, REGON:240129937

Godziny urzędowania

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek 9:00 - 17:00
środa 9:00 - 17:00
czwartek 9:00 - 17:00
piątek 9:00 - 17:00
sobota po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
inne terminy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniuDojazd

Kancelaria Notarialna Agnieszki Zymek Notariusz usytuowana jest w Katowicach, dzielnicy Koszutka, na pierwszym piętrze budynku Jesionowa Business Point przy ul. Jesionowej 22 (wejście do kancelarii z boku budynku).

Przed wejściem do Kancelarii znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla Klientów Kancelarii Notarialnej.

Dogodna lokalizacja Kancelarii oraz bliskość Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) umożliwia swobodny i szybki dojazd do Kancelarii środkami komunikacji miejskiej oraz samochodem, zarówno z sąsiadujących dzielnic Katowic: Brynów, Bogucice, Burowiec, Podlesie, Dąb, Dąbrówka Mała, Giszowiec, Janów, Józefowiec, Kostuchna, Ligota, Murcki, Nikiszowiec, Ochojec, Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Witosa, Panewniki, Piotrowice, Szopienice, Wełnowiec, Załęże, Zarzecze czy Zawodzia, jak i pobliskich miast aglomeracji śląskiej: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Zabrze, Zawiercie.

O kancelarii

W ramach prowadzonej działalności naszej Kancelarii Notarialnej proponujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania wszelkich czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.

Zapewniamy Państwu rzetelne, szybkie i terminowe załatwianie spraw przez naszych notariuszy.
Przestronne klimatyzowane pomieszczenia Kancelarii, wraz z dostępem do bezprzewodowego internetu, zapewnią sprawną i wygodną obsługę Klientów.

W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania naszej Kancelarii Notarialnej zachęcamy do kontaktu osobistego, telefonicznego, mailowego lub za pomocą formularza kontaktowego.

Nasi notariusze przybliżą Państwu w sposób jasny i rzeczowy wyczerpujących informacji w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. Informacje oraz porady związane z czynnościami notarialnymi udzielane są przez notariusza bezpłatnie - zarówno w siedzibie naszej Kancelarii, jak również telefonicznie i mailowo.

Czynności i opłaty

Zgodnie z art. 79 Prawa o notariacie notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (np. umowy sprzedaży nieruchomości),
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (notarialne stwierdzenie nabycia spadku),
 • sporządza poświadczenia (np. poświadczenie podpisu),
 • spisuje protokoły (np. protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej),
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty lub dane na informatycznym nośniku danych,
 • doręcza oświadczenia,
 • sporządza projekty aktów prawnych i oświadczeń,
 • sporządza wpisy, odpisy i wyciągi dokumentów.

Za wykonywanie czynności notariusz pobiera taksę notarialną na podstawie Rozporządzenia z dnia 28.06.2004 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2013.237 j.t), powiększoną o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki VAT. Przy dokonywaniu określonych czynności notariusz zobowiązany jest pobrać gotówką i przekazać właściwym instytucjom państwowym następujące podatki i opłaty:

 • opłatę sądową,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od spadków i darowizn.

W celu ustalenia wymaganej dokumentacji dla sporządzenia określonej czynności notarialnej oraz wysokości opłat prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią. Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Dokumenty

Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt.

1. akt zgonu spadkodawcy,
2. testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony, również testamenty odwołane,
3. akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
4. dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta, z którego wynikać będzie jaki PESEL miał zmarły oraz miejsce zamieszkania,
5. dane nieruchomości będących przedmiotem spadku, tj. numery ksiąg wieczystych.
1. informacja o numerze księgi wieczystej,
2. podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
3. dane osobowe darujących i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
5. dodatkowo w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6. wartość rynkowa lokalu,
7. zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
8. zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,

* Niniejsze wyliczenie dokumentów ma charakter przykładowy - dotyczy najbardziej typowych stanów prawnych; w przypadku spraw bardziej skomplikowanych wymagane są także inne dokumenty (o obowiązku ich przedłożenia lub okazania Kancelaria poinformuje stronę/strony po analizie stanu prawnego i faktycznego).
1. informacja o numerze księgi wieczystej,
2. podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi, postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia itp.),
3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
4. dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania),
5. dodatkowo w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6. wartość rynkowa nieruchomości,
7. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
8. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że dokument ten jest przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej
9. mapa z projektem podziału (wraz z wykazem synchronizacyjnym oraz klauzulą, iż dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej) i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po przeprowadzonym geodezyjnie podziale.

* Niniejsze wyliczenie dokumentów ma charakter przykładowy - dotyczy najbardziej typowych stanów prawnych; w przypadku spraw bardziej skomplikowanych wymagane są także inne dokumenty (o obowiązku ich przedłożenia lub okazania Kancelaria poinformuje stronę/strony po analizie stanu prawnego i faktycznego).
1. zaświadczenie ze spółdzielni potwierdzające prawo do lokalu,
2. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
3. dane osobowe obdarowanych i darczyńców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współuprawnienia (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
5. dodatkowo w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6. wartość rynkowa prawa,
7. zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
8. zaświadczenie, o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,

* Niniejsze wyliczenie dokumentów ma charakter przykładowy - dotyczy najbardziej typowych stanów prawnych; w przypadku spraw bardziej skomplikowanych wymagane są także inne dokumenty (o obowiązku ich przedłożenia lub okazania Kancelaria poinformuje stronę/strony po analizie stanu prawnego i faktycznego).
1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
2. informacja o istniejących testamentach spadkodawcy,
3. ważny dokument tożsamości składającego oświadczenie: dowód osobisty lub paszport,
4. wskazanie osób, które mogą być powołane do spadku w dalszej kolejności,
5. informacja o osobach, które spadek wcześniej odrzuciły (wskazanie dokumentu, w którym zostało złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku),
6. określenie chwili uzyskania informacji o powołaniu do spadku.
1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania),
2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania),
3. w przypadku gdy testator pragnie przeznaczyć spadkobiercy tytułem zapisu konkretną nieruchomość również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej.
1. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania),
2. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania),
3. w przypadku, gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie bądź nabycie nieruchomości również informacje dotyczące tej nieruchomości np. numer księgi wieczystej.
1. informacja o numerze księgi wieczystej,
2. podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
3. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
5. dodatkowo w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6. wartość rynkowa lokalu,
7. numer konta bankowego oraz oznaczenie banku, w którym prowadzony jest rachunek,
8. zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
9. zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
10. w przypadku ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy przedłożyć oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki oraz umowę kredytową.

* Niniejsze wyliczenie dokumentów ma charakter przykładowy - dotyczy najbardziej typowych stanów prawnych; w przypadku spraw bardziej skomplikowanych wymagane są także inne dokumenty (o obowiązku ich przedłożenia lub okazania Kancelaria poinformuje stronę/strony po analizie stanu prawnego i faktycznego).
1. informacja o numerze księgi wieczystej,
2. podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi, postanowienia sądu o stwierdzeniu zasiedzenia itp.),
3. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
4. dane osobowe stron umowy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania),
5. dodatkowo w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6. wartość rynkowa nieruchomości,
7. numer konta bankowego oraz oznaczenie banku, w którym prowadzony jest rachunek,
8. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
9. zaświadczenie wydane przez właściwego Starostę Powiatowego, że przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
10. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że dokument ten jest przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
11. mapa z projektem podziału (wraz z wykazem synchronizacyjnym oraz klauzulą, iż dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej) i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po przeprowadzonym geodezyjnie podziale,
12. w przypadku, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu istnieje możliwość ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy przedłożyć oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki oraz umowę kredytową.

* Niniejsze wyliczenie dokumentów ma charakter przykładowy - dotyczy najbardziej typowych stanów prawnych; w przypadku spraw bardziej skomplikowanych wymagane są także inne dokumenty (o obowiązku ich przedłożenia lub okazania Kancelaria poinformuje stronę/strony po analizie stanu prawnego i faktycznego).
1. zaświadczenie ze spółdzielni potwierdzające prawo do lokalu,
2. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
3. dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia prawa w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współuprawnienia (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku),
5. dodatkowo w przypadku firm numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
6. wartość rynkowa prawa,
7. numer konta bankowego oraz oznaczenie banku, w którym prowadzony jest rachunek,
8. zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
9. zaświadczenie, o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
10. w przypadku, ustanowienia w akcie notarialnym hipoteki, należy przedłożyć oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki oraz umowę kredytową.

* Niniejsze wyliczenie dokumentów ma charakter przykładowy - dotyczy najbardziej typowych stanów prawnych; w przypadku spraw bardziej skomplikowanych wymagane są także inne dokumenty (o obowiązku ich przedłożenia lub okazania Kancelaria poinformuje stronę/strony po analizie stanu prawnego i faktycznego).
1. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli strony pozostają w związku małżeńskim,
2. dane osobowe (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, stan cywilny, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania).